Janny Kok - Muziekconsulent Primair Onderwijs

Podiumpresentatie

Meer oog voor uw publiek!

Inmiddels zijn er workshops podiumpresentatie gegeven aan de volgende koren:

Viswijvenkoor Grietje Sprot uit Hindeloopen; The Messengers in Holwert; Panties en Bretels, Leeuwarden; Sleattemer kaaien, Sloten; Klein Kunst Koor, Drachten; Eljakim, Bolsward; Brûzenije, Joure; Zij aan Zij, Leeuwarden; Koordinaasje, Oostermeer. 

 Janny Kok heeft de cursus podiumpresentatie gevolgd, gegeven door Philip Curtis, heeft ervaring in zanggroep Olivetti en het amateurtoneel. Ze kan met andere ogen naar uw koor kijken.

Hieronder een foto van  Vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward, tijdens de workshop.

 

Hieronder Viswijvenkoor Grietje Sprot:
Grietje Sprot