Janny Kok - Muziekconsulent Primair Onderwijs

Podiumpresentatie

Presenteer je koor!

Tegenwoordig verwachten veel mensen tijdens de uitvoering van uw koor ook iets te zien te krijgen. Bij veel koren is dat nog niet het geval. Toch is het echt niet moeilijk iets aan podiumpresentatie te doen.

Janny Kok heeft speciaal voor koren die nog niet of weinig met presentatie bezig zijn geweest een workshop ontworpen. In deze workshop leert u 10 basisopstellingen die uw koor een veel betere uitstraling geven. Aan de hand van een aantal werken uit uw eigen repertoire wordt  e.e.a. geoefend. Ook wordt er aandacht besteed aan opkomen en afgaan. En... hoe bedank je je publiek? U leert het allemaal in deze heel plezierige en zeer doeltreffende workshop! Na de workshop bent u ook zelf in staat eenvoudige presentaties te maken.

Inmiddels zijn er workshops podiumpresentatie gegeven aan de volgende koren:

The Messengers in Holwert; Panties en Bretels, Leeuwarden; Sleattemer kaaien, Sloten; Klein Kunst Koor, Drachten; Eljakim, Bolsward; Brûzenije, Joure; Zij aan Zij, Leeuwarden; Koordinaasje, Oostermeer. 

De workshop kost € 200 exclusief reiskosten vanaf Vrouwenparochie. Meer informatie? Mail naar info@jannykokmuziek.nl

 Janny Kok heeft de cursus podiumpresentatie gevolgd, gegeven door Philip Curtis, en heeft ervaring in het amateurtoneel. Ze kan met andere ogen naar uw koor kijken.

Hieronder een foto van  Vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward, tijdens de workshop.

 

Koor