Voorbeelden van voorbije activiteiten:

Donderdag 2 juni 2022; optredens Panties en Bretels t.g.v. Dag van het MCL.

 

Zaterdag 28 december 2019: optreden Panties en Bretels in De Bres.

Kerstavond 24 december: gastdirectie Sweelicnk Cantorij, bij de kerstnachtdienst in de St Vituskerk te Stiens.

Woensdag 18 december: kort optreden Panties en Bretels, 21.15 uur Paddy O'Ryan.

Zaterdag 14 december: optreden Jiddisch vrouwenkoor en Olivetti bij een huiskamercncert in Tytjerk. 

Vrijdag 13 december: met Panties en Bretels zingen op de kerstmarkt in Dokkum.

Zaterdag 7 december: met Panties en Bretels zingen in de Oosterstraat in Leeuwarden 

Zaterdag 30 november: workshop koorpresentatie: viswijvenkoor Grietje Sprot in Hindeloopen.

Dinsdag 19 november: workshop Sinterklaas- en kerstliedjes voor het team van "De Meiboom" te Warns. 

Dinsdagavond 8, 15, 29 oktober en 5 en 12 november: 5 avonden: cursus Jiddische liederen zingen. In Vrouwenparochie, voor sopranen en alten. 

Zondagmiddag 23 juni: optreden Olivetti in het kerkje van Hempens.